Privacyverklaring

Privacyverklaring AnneliesVanKlinken.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
AnneliesVanKlinken.nl verwerkt geen gegevens van u, als bezoeker van de website.

Waarom AnneliesVanKlinken.nl gegevens nodig heeft
AnneliesVanKlinken.nl verwerkt geen gegevens van u, en heeft deze dus ook niet nodig van u als bezoeker van de website.

Hoe lang AnneliesVanKlinken.nl gegevens bewaart
AnneliesVanKlinken.nl bewaart geen persoonsgegevens.

Delen met anderen
AnneliesVanKlinken.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden doordat we geen gegevens van u, als bezoeker van deze website, verwerken.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van AnneliesVanKlinken.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.AnneliesVanKlinken.nl gebruikt uitsluitend functionele cookies.

Google Analytics
AnneliesVanKlinken.nl maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
AnneliesVanKlinken.nl bewaart geen persoonsgegevens en u kunt deze dus ook niet inzien, aanpassen of laten verwijderen